Welcome To TAI CHUNG Precision Steel Mold 歡迎來到台中鋼模
ISO 9001 2000 version certificated
© Copyright 2006 TAI CHUNG Precision Steel Mold Co.,Ltd. Website designed by - Tsai HsinNO.

Equipment

Spec.

Qty

Maker

1

塑膠射出成型機

25 Tons.

1

ARBURG

2

塑膠射出成型機

35 Tons

1

台灣今機

3

塑膠射出成型機

50 Tons.

1

台中精機

4

塑膠射出成型機

50 Tons.

3

超群

5

塑膠射出成型機

80 Tons.

3

台中精機

6

塑膠射出成型機

80 Tons

9

超群

7

塑膠射出成型機

100Tons

3

台中精機

8

塑膠射出成型機

110 Tons.

3

超群

9

塑膠射出成型機

120 Tons.

1

永進

10

塑膠射出成型機

130 Tons.

3

台中精機

11

塑膠射出成型機

140 Tons.

3

超群

12

塑膠射出成型機

180 Tons.

1

超群

13

塑膠射出成型機

180 Tons.

1

台中精機

14

塑膠射出成型機

250 Tons

12

台中精機

15

塑膠射出成型機

250 Tons

1

ARBURG

16

塑膠射出成型機
(全電式)

50 Tons

2

FUNUC

總計 :

38


NO.

Equipment

Qty

Maker

1

CNC 加工中心

8

永進 / 快捷 / 大立

2

CNC 銑床

5

快捷 / 新虎將

3

CNC 放電加工機 .

5

慶鴻 / 億曜

4

ZNC 放電加工機 .

5

日嘉 / 慶鴻

5

精密磨床

3

TATUNG / 宇青 / 福裕

6

車床

1

台中精機

7

精密線割機

3

ARG


台灣省彰化市彰興路一段165巷62之12號
電話:+886-4-7322201
傳真:+886-4-7381399
e-mail: service@tcpsmold.com